Eläkesäästäminen – Miten eläkeaikaa varten säästäminen toimii?

Eläkesäästäminen on kuitenkin asia, johon on syytä tarttua jo silloin, kun ne säännölliset kuukausitulot ovat vielä olemassa. Eläkesäästämisessä nimittäin on kyse juuri siitä, että tuloista säästetään osa silloin, kun ollaan vielä aktiivisesti mukana työelämässä ja nämä säästetyt varat tulevat sitten ihmisen käyttöön, kun tämä eläköityy.

Eläkesäästämisen joustavat keinot

Keinot säästää eläkeaikaa ovat joustavat ja monipuoliset. Yksinkertaisin ratkaisu lienee avata pankkitili, jolle tallettaa säännöllisesti tietyn summan eläkeiakaa silmällä pitäen. Vaihtoehtoisesti työskentelyaikanaan voi hankkia sellaista varallisuutta, josta on hyötyä sitten eläkkeelle jäämisen jälkeen. Tällainen varallisuus voi olla esimerkiksi asunto- ja metsävarallisuutta, osakkeita, osuuksia joukkovelkakirjalainoista, osuuksia rahastoista, PS-sopimuksia ja erilaisia vakuutuksia.

Olipa säästämisen muoto mikä hyvänsä, niin yleensä säästettävän kuukausittaisen summan pystyy itse määrittelemään ja halutessaan säästämisessä voi pitää myöskin taukoja, jos siltä tuntuu. Mielessä kannattaa pitää kuitenkin koko ajan, että vapaaehtoinen eläkesäästäminen on tarkoitettu nimenomaan täydentämään lakisääteistä eläkeajan turvaa. Pitkäaikaissäästäminen ei vaikuta varsinaisen eläkkeen suuruuteen tai sen karttumiseen.

Verotuettu eläkesäästäminen

Jos haluaa saada eläkesäästämiselleen mahdollisimman suuren hyödyn myös verotuksellisesta näkökulmasta katsottuna, kannattaa säästämisen muodoksi valita jokin varsinaisista virallisista eläkesäästämisen muodoista. Näitä ovat yksilölliset eläkevakuutukset ja PS-sopimukset eli pitkäaikaisen säästämisen sopimukset. Näiden tarkoituksena on innostaa ihmisiä säästämään eläkepäiviään varten.

Tyypillistä verotuetulle eläkesäästämiselle on se, että säästämisvaiheessa säästövaroille saadaan verovähennysoikeus, mutta vastaavasti säästettyä rahaa voi saada käyttöönsä vasta eläkkeen alettua. Kun rahaa lopulta nostetaan, verotetaan sekä säästetty summa että sen tuotto pääomatulona.

Verotuetun eläkesäästämisen ehtoja:

 • Vaikka säästettävälle summalle ei ole ylärajaa, voidaan vuosittain verotuksessa vähentää maksuja enintään 5000 euron arvosta.
 • Eläkevakuutuksen aikana säästetty summa maksetaan eläkkeen alettua vain vakuutetulle itselleen.
 • Rahaa saa käyttöönsä vasta eläkeiässä. Tällä hetkellä Suomessa virallinen eläkeikä on 63 vuotta.

Eläkesummaan vaikuttavia tekijöitä

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen aikana kertyneeseen summaan vaikuttavat monet tekijät. Näitä tekijöitä ovat varsinkin:

 • Maksetut maksut eli säästetty summa
 • Säästövarojen tuotto, eli esimerkiksi rahastojen tuotto
 • Sopimuksen kulut

Vapaaehtoisessa eläkesäästämisessä tulee ottaa huomioon aina se seikka, että iso osa säästörahoista sijoitetaan rahastoihin ja muihin kohteisiin, joihin liittyy aina myös riski. Tämä pitää tiedostaa jo sijoituskohteita valitessa.

PS- sopimukset

PS-sopimukset ovat pitkäaikaissäästämisen sopimuksia, joita voi tehdä pankkien kanssa. Myös jotkut rahastoyhtiöt ja sijoituspalveluyritykset tarjoavat näitä. PS-sopimuksen voi tehdä vain yksityishenkilö ja säästetyt varat sijoitetaan laissa määriteltyihin kohteisiin, kuten esimerkiksi sijoitusrahastoihin, pörssiosakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja pankkitileille. Sijoituskohteita voi säästämisen aikana muuttaakin, mutta sijoittamisen riskit jäävät kuitenkin aina itse säästäjän kannettaviksi. Kaikki maksuliikenne suoritetaan talletuspankissa.

Eläkevakuutukset

Eläkevakuutukset ovat henkivakuutusyhtiöiden tarjoamia eläkesäästämisen tuotteita. Tarjolla on niin korkosidonnaisia kuin sijoitussidonnaisiakin eläkevakuutuksia. Eläkevakuutuksiin saattaa sisältyä myös muita vakuutuksia, kuten esimerkiksi tapaturmavakuutus. Joissakin tapauksissa niihin voidaan liittää myös työkyvyttömyys- ja työttömyyseläke niin, että eläkkeen alettua sovittua aiemmin, voidaan säästettyä rahaa saada kuitenkin käyttöön jo tuolloin.

Kuten PS-sopimuksissa, myös eläkevakuutukissa, säästäjä itse kantaa rahojen sijoittamisesta koituvat riskit.

Ennenaikaisen noston perusteita

Vaikka säästettyjä rahoja voi saada käyttöönsä pääsääntöisesti vasta sitten, kun eläke on alkanut, on tähän olemassa muutama poikkeus. Eläsäästöjä voi nimittäin saada käyttöönsä jo varhemmin, jos:

 • työttömyys on kestänyt vähintään vuoden
 • työkyvyttömyys on todettu pysyväksi
 • osatyökyvyttömyys on todettu pysyväksi
 • puoliso kuolee
 • avioero kohtaa

Missä pääsee eläkesäästämisen alkuun?

Koska eläkesäästämiseen liittyy paljon sellaisia seikkoja, jotka eivät välttämättä ole kaikille kovinkaan tuttuja, kannattaa asiasta hankkia lisätietoa jo ennen kuin aloittaa säästämisen. Internetissä esimerkiksi on helppo tutustua pankkien ja vakuutusyhtiöiden eläkesäästämisen tuotteisiin.

Myös pankkien ja vakuutusyhtiöiden henkilökunta neuvoo näissä asioissa mielellään konttoreissaankin, joten eläkesäästämisen kiinnostaessa kannattaa astella rohkeasti lähimpään konttoriin lisötietoa saamaan. Oman säästöpäätöksen synnyttyä, myös eläkesäästämiseen tarvittavien sopimusten tekeminen on helppoa.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

   Jätä kommentti

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.