Hanki oma opettaja! – Yksilöllisiä opetuspalveluita TutorHouselta

TutorHouse on siitä mielenkiintoinen yritys, että sen kohderyhmänä on hyvin eri-ikäisiä ihmisiä. Vaikka toiminta-alueena onkin vain pääkaupunkiseutu, tavoittaa se silti ison ihmisryhmän. TutorHousen kautta voi saada esimerkiksi kotiopetusta ala- tai yläkouluikäiselle, preppausta lukiolaiselle koeviikkoa varten tai vaikkapa välivuotta pitävälle lisäopetusta ja opintoihin suuntautuvaa opetusta. Myös erikoispalveluita, kuten esimerkiksi puheopetusta, on saatavilla niin lapsille kuin aikuisillekin. Opetuksen kestoa ei ole ennakolta säädetty, vaan asiakas päättää siitä, kuten myös opetettavan asian sisällöstä.

TutorHousen opetus on laadukasta

TutorHousen kautta saatu opetus on laadukasta. Sen tietää siitä, että kaikki opttajat ovat korkeasti koulutettuja ja asiansa osaavia. Useat heistä myös työskentelevät muutoinkin opettajana kuin vain Tutorhousen palveluksessa. Opettajat työskentelevät samojen eettisten sääntöjen mukaan kuin muutkin opettajat peruskouluissa ja lukioissa, joten heidän kanssaan opiskelu on täysin luottamuksellista.

Opetuksen laadukkuutta lisää myös se, että jokainen oppilas saa räätälöityä opetusta eikä pelkästään saman opetussuunnitelman mukaan toteutettuja harjoitteita. Näin opetusta pystytään tarkkaan suunnittelemaan sen halutun tavoitteen mukaan, joita voivat olla esimerkiksi harjaantuminen jossakin tietyssä aineessa, yleismotivaation nostaminen tai vaikkapa jonkun erityistarpeen, kuten lukihäiriön, haittojen minimoiminen.

Opetusta voidaan antaa oppilaan tai opettajan kotona tai sitten Tutorhousen toimipisteessä, joka sijaitsee Helsingin Kampissa. Opetus on joko yksilö- tai pienryhmäopetusta asiakkaan toiveen mukaan, ja halutessaan opetusta voidaan ostaa vain yksi opetuskerta. Vastaavasti saatavilla on myös usean kuukauden tehopaketteja. Kaikki on kiinni asiakkaan eli palvelunostajan toiveista.

TutorHousen tarjoamat palvelut

TutorHousen palvelut ovat valmiiksi suunniteltu vain tiettyjen piirteiden osalta, ja lopuista päättää asiakas.

 • Kotiope on palvelu, jossa peruskoululaiselle räätälöidään opintopaketti jossakin halutussa aineessa, kuten esimerkiksi matematiikassa tai englannissa. Opetusta antaa sama henkilökohtainen opettaja koko sovitun opetusjakson ajan.
 • Jakso-ope puolestaan on lukiolaisen tukipaketti, jossa henkilökohtainen opettaja tukee oppilasta jonkun tietyn jakson tavoitteissa.
 • Kimppaope onkin sitten 2-3 oppilaan yhteinen opettajapaketti, jossa opetusta voidaan antaa jossakin tietyssä halutusta aiheesta. Kimppaope-palvelua tarjotaan peruskouluun, lukioon ja aikuisopiskeluun.
 • Lukiope on palvelu, jossa tuetaan lukihäiriöisen opiskelutaitoja. Lukiope voi harjaannuttaa niin lukihäiriöistä lasta kuin aikuistakin sekä lukihäiriöisen lapsen vanhempia, jotta nämä taas voisivat ja osaisivat tukea lastaan.
 • Puheope auttaa puhehäiriöissä, kuten esimerkiksi artikulaatiovirheissä. Opetusta voidaan antaa esikouluiästä alkaen.
 • Opo-palveluita tarjotaan sekä opiskelupaikkaa miettiville nuorille että nuorten vanhemmille, jotta nämä osaisivat tukea lastaan tämän valinnoissa. Mahdollista on saada myös vain luottamuksellinen keskusteluyhteys tilanteeseen, jossa tulevia opintoja ja ammattia mietitään.

Kuinka TutorHousen palveluiden käyttäjäksi pääsee?

Palveluiden käyttäjäksi pääsee helposti. Kaikki, mitä tarvitsee tehdä, on täyttää yhteydenottolomake TutorHousen kotisivuilla osoitteessa www.tutorhouse.fi tai sitten lähettämällä sähköpostia heidän sähköpostiosoitteeseensa info@tutorhouse.fi.

Yhteydenoton jälkeen opetuksen tarve kartoitetaan ja asiakas kertoo toiveistaan. Kun opetuksen kestosta ja sisällöstä on sovittu, pääsee opetus alkamaan ensitilassa. Pitkiä jonotusaikoja esimerkiksi Kotiopen saamiseksi ei ole. Jos asiakkaalla ei ole mietittynä vielä kovin tarkkaan esimerkiksi opetuksen sisältöä, voivat TutorHousen opettajat toimia myös opastajina ja ehdottaa jotain valmiiksi suunniteltua pakettia.

Mitä TutorHousen palvelut maksavat?

Vaikka kyse on ihan oikeasta opetuksesta, jota Suomessa on totuttu saamaan ilmaiseksi, ei TutorHousen toiminta ole kuitenkaan maksutonta. Jokaiselle opetusmuodolle tai valmiille paketille on olemassa oma hintansa, jonka voi tarkistaa TutorHousen kotisivuilta tai kysymällä suoraan asiakaspalvelusta. On muistettava myös, että koska opetuspalvelut ovat räätälöityjä, myös niiden hinta vaihtelee.

Esimerkkeinä mainittakoon, että pienryhmäopetus maksaa 29,88€ per tunti per oppilas jos ryhmässä on 3-5 oppilasta ja 39,90€ jos ryhmässä on kaksi oppilasta. Tämän lisäksi asiakkaalta laskutetaan mahdolliset opettajan matkakulut.Lähiopetusta saa myös yksityisopetuksena ja netissä. Opinto-ohjaus maksaa alkaen 62€ tunti.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

   Jätä kommentti

   This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.