Kirpputorilla myynti – kirpputorimyyjän TOP 10 vinkit

Pääsääntöisesti kirpputoreja on kahdenlaisia: toisille saa jättää tavaransa myyntiin ja antaa muiden huolehtia itse myyntityöstä ja toisille taas mennään itse myyjiksikin. Tähän on koottu parhaimmat vinkit, joilla kirpputorimyynti onnistuu.

1. Sopimusehtoihin tutustuminen on tärkeää

Aivan aluksi on tärkeintä tutustua kirpputorin pitäjän ehtoihin. Tämä koskee sekä tapauksia, joissa tavara jätetään muille myytäväksi, että myös tapauksia, joissa itse toimitaan myyjänä. Ensisijaisen tärkeää on tutustua myynnistä aiheutuviin kustannuksiin sekä myyntipaikan varaamiseen. Kannattaa myös miettiä, onko myyntipaikka välttämätöntä varata kovin aikaisin ja maksaa siitä kalliita varausmaksuja.

2. Kirjallinen myyntisopimus kannattaa vaatia

Niissä tapauksissa, joissa tavaran omistaja jättää tavaransa toisen myytäväksi, kannattaa asiasta vaatia kirjallinen myyntisopimus. Tavaraa myytäväksi tuovaan ja kirpputorin pitäjään sekä heidän välisiin sopimuksiinsa sovelletaan nimittäin kuluttujasuojalakia, ja kirjallinen sopimus varmistaa, että kirpputorin myyntiä voidaan arvioida tämän lain mukaan.

3. Myytävien tavaroiden kunto tulee olla hyvä

Myyntiin viedään vain toimintakuntoista ja ehjää tavaraa, jos halutaan varmistaa vilkas kaupankäynti. Vain harvat tulevat etsimään kirpputorilta rikkinäistä ja korjauksen tarpeessa olevaa tavaraa.

Jos kuitenkin halutaan viedä myyntiin myös huonompikuntoista tavaraa, kannattaa tavaran viasta kertoa kirpputorin pitäjälle ja ostajille esimerkiksi tavaraan kiinnitettävän hintalapun yhteydessä.

Vaarallisesti vialliset tuotteet on kuitenkin syytä viedä kokonaan hävitettäviksi, sillä kirpputori ei ole esimerkiksi vaarallisesti viallisten sähkölaitteiden paikka.

4. Myytäväksi tuotavien tuotteiden pitää olla ajankohtaisia

Kirpputorille kannattaa tuoda myyntiin vaina ajankohtaisia tuotteita ja vaatteita, sillä harva ostaa esimerkiksi kesällä sukset ja villavaatteita ja talvella sandaalit ja bikinit. Parhaan myyntimenestyksen saa siis myymällä sellaisia tuotteita, joiden arveleekin menevän sillä hetkellä kaupaksi. Hyvä keino on miettiä, että millaisia tuotteita itse ostaisi kyseessä olevana vuodenaikana.

5. Myyntiin tuotujen tuotteiden tarkistaminen sopimuksesta

Kannattaa pitää huolta, että kaikki myyntiin tuodut tuotteet näkyvät myyntisopimuksessa. Kirpputorin pitäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että myyntiin tuotujen tavaroiden valvonta on asianmukaisesti hoidettu. Tavaroiden katoamistapauksissa asiaa helpottaa hieman se, että myyntiin tuoduista tavaroista on olemassa jonkinlainen lista, mistä asiat voidaan tarkastaa.

6. Tuotteiden hinta on hyvä olla kohtuullinen ja selkeästi esillä

Kukaan ei osta kirpputorilta tuotteita, joiden hinta lähentelee tai on peräti sama kaupan hintojen kanssa. Siksi kannattaa olla maltillinen omassa hinnoittelupolitiikassaan. Lisäksi hintojen tulee olla hyvin ja selkeästi esillä. Niissä ei pidä olla minkäänlaista mahdollisuutta tulkinnalle. Lisäksi kirjalliseen myyntisopimukseen kannattaa laittaa se summa, jonka tavaroistaan haluaa. Näin kannattaa menetellä varsinkin isompien ja arvokkaampien tuotteiden kohdalla.

7. Kirpputorin myyjä voi haluta välityspalkkion

Kannattaa ottaa selvää mahdollisen välitys- ja myyntipalkkion olemassaolosta ja sen suuruudesta. Tämänkin asian tulisi käydä ilmi myyntisopimuksesta.

8. Myyntiaika on yleensä rajattu

Yleensä kirpputoreilla on käytäntö, jossa tietyllä rahasummalla saa tuotteensa myyntiin tietyksi ajaksi. Tämä myyntiaika kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen kuin vie tavaroitaan kirpputorille. Kirpputorimyyjän kanssa tulee sopia, kauanko tavaroita pidetään myynnissä.

9. Joskus tavaroita jää myymättäkin

Kirpputorin pitäjän kanssa tulee sopia myös siitä, kuinka menetellään mymättä jääneiden tavaroiden kanssa. Tässä yhteydessä kannattaa huomioida varsinkin se, että milloin ja miten tavarat saadaan haettua kirpputorilta pois ja minne ne sitten viedään. Isompien tavaroiden kohdalla on syytä sopia kuljetuksista ja ottaa mukaan kantoapua.

10. Kirpputorilta saatu myyntitulo on kivaa lisätienestiä

Kohtuuhintaisesti hyväkuntoista tavaraa ja vaatteita myyvä pääsee yleensä voitolle senkin jälkeen, kun ottaa luvussa huomioon myyntipaikan vuokrat ja mahdolliset välitys- ja myyntipalkkiot. Kirpputorin pitäjän kanssa tulee sopia siitä, milloin myyntituotot saa noutaa. Joillakin kirpputoreilla toimii käytäntö, jonka mukaan myyntituottoa voi nostaa aina halutessaan. Asia kannattaa kuitenkin tarkistaa kyseessä olevalta kirpputorilta.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.