Kotitalousvähennys – Mistä, miten ja kuinka paljon?

Mistä kotitalousvähennyksen saa tehdä?

Kotitalousvähennyksen voi tehdä ostamistaan palveluista niin kotona kuin vapaa-ajan asunnollakin. Vähennyskelpoisia töitä ovat tavanomaiset kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö. Myös kunnossapito- ja perusparannustyö sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalvelut kuuluvat vähennyksen piiriin.

Jos siis suunnittelee esimerkiksi yksityisen lastenhoitajan palkkaamista tai talon katon uusimista, kannattaa näiden töiden tekijöiden kuluja vähentää verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Miten kotitalousvähennys tehdään?

Jokainen verovelvollinen hakee itse kotitalousvähennystä. Esitäytetyssä veroilmoituksessa ilmoitetaan tällöin teetetyt työt ja maksetut työkorvaukset. Myös palkan sivukulut tulee ilmoittaa. Työn teettäjä saa hyödyn kotitalousvähennyksestä veronpalautuksen muodossa. Jos teetettäväksi aiotun työn rahallinen suuruus on tiedossa ennakolta, voi työn teettäjä hakea verottajalta myös muutosta ennakonpidätysprosenttiinsa ja saada kotitalousvähennyksestä hyödyn näin jo ennakkoon.

Minkä verran kotitalousvähennystä saa?

Vuonna 2011 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 3000 euroa vuodessa ja vähennykseen liittyy 100 euron suuruinen omavastuuosuus. Molemmat puolisot voivat saada erikseen tuon 3000 euron suuruisen vähennyksen.

Työstä maksetusta palkasta ja palkan sivukuluista voi kotitalousvähennyksenä vähentää 30 %. Vastaavasti voidaan myös vähentää ennakonpidätysrekisteriin kuuluvalle yrittäjälle tai yritykselle maksetuista työkorvauksista 60 %. Huomioitavaa on, että työhön tarvittuja materiaaleja, kuten esimerkiksi kattopeltejä, ei voida verotuksessa esittää vähennettäviksi.

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä

Lisätietoa asiasta saa paitsi käymällä henkilökohtaisesti verotoimistossa, niin myös Internetistä esimerkiksi seuraavilta sivuilta: www.veronmaksajat.fi tai www.vero.fi.
Näiltä sivustoilta löytyy paitsi tietoa kotitalousvähennyksestä ja sen hakemisesta niin myös erilaisia esimerkkilaskelmia oman kotitalousvähennysosuuden laskemiseksi.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.