Ohjeet hyvän työhakemuksen tekemiseen

Työhakemuksen kirjoittaminen voi vaikuttaa suurelta urakalta ja siihen ryhtyminen voi olla vaikeaa. Jos asiaan perehtyy kuitenkin kunnolla, ei asiassa pitäisi olla mitään voittamattoman vaikeaa. Tässä on muutamia ohjeita, joilla hyvä työhakemus syntyy helposti.

Työhakemuksen ulkoasu ja oikeakielisyys on tärkeää

Työhakemus tulisi kirjoittaa selkeään ja siistiin muotoon, niin että työhakemusta lukeva jaksaa myös lukea sen loppuun. Vaikka kieliopin tarkistaminen voi joskus tuntua turhalta pilkun viilaamiselta, niin tässä yhteydessä se kuitenkin kannattaa, sillä oikeakielisyys on hyvin tärkeää työhakemuksessa. Kukapa nimittäin haluaisi edes lukea loppuun sellaisen hakemuksen, joka vilisee kirjoitusvirheitä? Jos tuntee itsensä avuttomaksi kieliopin tarkistamisen suhteen, kannattaa työhakemus luetuttaa ensin jollakin hyvällä ystävällään tai muulla luotettavalla taholla.

Yksi hyvä keino on kirjoittaa itselleen työhakemuspohja, jossa on kaikki tarvittava tieto itsestä. Tätä hakemuspohjaa voi täydentää sitten kunkin haettavan paikan vastaanottaja- ja työpaikkatiedoilla. Näin välttää joka kerta uudelleen kirjoittamisen vaivan, mikä on todella helpottava asia varsinkin silloin, jos samoihin aikoihin hakee useita työpaikkoja. Ne vastaanottajatiedot on kuitenkin ehdottoman tärkeää päivittää kutakin haettavaa paikkaa vastaavaksi, sillä väärälle vastaanottajalle osoitettu hakemus ohitetaan todennäköisesti ensitilassa.

Työhakemus ei saa olla liian pitkä

Työhakemus on lyhyt markkinointikirje itsestä. Koko elämänkertaansa siihen ei saa kirjoittaa, sillä kukaan ei jaksa lukea liian pitkää hakemusta. Aloitukseen kannattaa kiinittää huomiota ja tehdä se vakuuttavasti ja kiinnostavasti.

Työhakemuksen tarkoitus on vakuuttaa työnantaja siitä, että hakemuksen kirjoittaja on paras valinta avoimena olevaan tehtävään. Siksi työnantajan kiinnostus täytyy saada säilymään läpi koko hakemuksen. Kannattaa keskittyä kertomaan itsestä se oleellisin ja perustella, miksi olisi paras valinta työpaikkaan. Myös omaa sopivuutta tehtävään kannattaa markkinoida esimerkiksi kertomalla lyhyesti aiemmasta työkokemuksesta. Tarkempana esimerkkinä mainittakoon, että markkinointialan töitä tehneen ja saman alan töitä nyt hakevan, kannattaa mainita, että juuri vahvasta kokemusesta olisi hyötyä avoinna olevan työpaikan hoitamiseen.

Vaikka itsestä olisi kirjoitettavaa kuinka paljon, pitää työhakemuksen pituuden siis silti pysyä aisoissa. Se ei saisi olla yhtä sivua pidempi, koska samaan paikkaan on todennäköisesti lähettetty useampikin työhakemus ja työnantaja ei varmastikaan halua lukea useita pitkiä hakemuksia. Tämän vuoksi lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitettu hakemus toimii paremmin kuin pitkä ja rönsyilevä.

Työhakemuksen loppuosan tulisi olla yhtä kiinnostava kuin alkukin. Loppuun kannattaa esimerkiksi vielä korostaa omaa haluaan tavata työnantaja työhaastattelussa, jotta voi antaa tarkempaa tietoa omasta osaamisestaan. Luottamus omiin kykyihin ja mahdollisuuksiin saada avoimena oleva työpaikka pitää säilyttää kautta koko hakemuksen ja sen saa antaa näkyä myös hakemustekstissä. Itseään voi siis huoletta kehua, mutta ylilyöntejä tulee silti välttää. Totuudessa pysyminen on ehdotonta.

Allekirjoitus kruunaa työhakemuksen

Ilman omaa allekirjoitusta lähetetty hakemus on alaston eikä se tee hyvää vaikutusta työnantajaan. Allekirjoitus on tärkeä, koska sillä samalla vakuutetaan hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi ja muutenkin on kohteliasta, että toiselle osoitettu kirje, jollainen hakemuskin on, on allekirjoitettu.

Allekirjoituksen muistaminen on tärkeää myös silloin, kun työhakemus lähetetään sähköpostitse. Silloinkin tulisi muistaa ystävälliset tervehdykset ja omat yhteystiedot.

Mistä lisätietoa työhekemuksen tekemisestä?

Internet on tulvillaan tietoa siitä, kuinka hyvän hakemuksen saa laadittua. On olemassa myös sellaisia mallipohjia, joista on helppo muokata omaan käyttöön sopiva hakemus. Tällaisia hakemuspohjia ja lisätietoa löytyy esimerkiksi Työ- ja elinkeinopalveluiden kotisivuilta www.te-palvelut.fi/te/fi/ ja työnhakupalvelusta www.monster.fi.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.