Opintolaina – Korko ja takaisinmaksu

Mitä tarkoittaa valtion takaama opintolaina?

Valtion takaamaa opintolainaa voi saada henkilö, joka katsotaan oikeutetuksi saamaan myös muita opintososiaalisia etuuksia, eli opintotukea ja asumistukea. Tällainen henkilö on sellainen, joka on hyväksytty opiskelemaan päätoimisesti johonkin ammattiin tai tutkinnon valmistumiseen tähtäävään oppilaitokseen, kuten lukioon, ammattikouluun, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.
Opintolaina on valtion takaama laina, joka täytyy maksaa takaisin ammattiin valmistumisen jälkeen. Lainan valtiontakaus tarkoittaa sitä, että lainanhakijan ei tarvitse etsiä lainalleen muita takaajia tai esittää mitään vakuuksia. Tämä tietenkin helpottaa suuresti opintolainaa harkitsevaa. Ei ole nimittäin aina helppoa löytää takaajaa jollekin lainalle. Valtiontakaus on kuitenkin voimassa 30 vuotta ensimmäisen lainaerän nostamisen jälkeen.

Kun Kelalta on tullut päätös opintorahan saamisesta, on siinä samalla maininta lainan valtiontakauksesta, jos sitä on haettu. Lisätietoa opintolainan valtiontakauksesta on Kelan Internet-sivuilla osoitteessa: www.kela.fi. Samalta sivulta löytyy myös verkkohakemus opintorahaa ja opintolainan valtiontakauksen hakemista varten. Tietenkin opastusta ja hakemuksia saa myös mistä tahansa Kelan toimistosta ja oman oppilaitoksen opiskelijajärjestöltä.

Opintolainan korko

Kun opiskelija on saanut päätöksen opintolainan valtiontakauksesta, voi hän ottaa opintolainan mistä tahansa pankista. Tällöin myös lainaehdoista päättäminen jää opiskelijan ja pankin väliseksi asiaksi.
Opintolainasta maksetaan korkoja. Koronmaksupäivät ovat kaksi kertaa vuodessa, eli 15.6. ja 15.12. Opiskeluaikana pankille maksettavan koron suuruus on 1 %, sillä muu osa lainan korosta pääomitetaan eli lisätään lainan pääomaan. Jos tulevan koron suuruus on alle 15 euroa, lisätään summa automaattisesti lainan pääomaan. Kun korkoja ei valmistumisen jälkeen enää pääomiteta, opiskelija maksaa ne kokonaisuudessaan itse. Koron suuruus määräytyy tällöin voimassaolevan korkotason mukaiseksi.
Pankki huolehtii koroista ja pääomituksesta ilman opiskelijan erillistä pyyntöä, joten opintolaina on tältäkin osin vaivaton vaihtoehto. Pääomitetut korot voi sitä paitsi vähentää myös verotuksessa.

Opintolainan takaisinmaksu

Myös lainan takaisinmaksuaikataulusta sopiminen on opiskelijan ja pankin välinen asia. Yleensä lainan takaisinmaksu alkaa valmistumisen jälkeen silloin, kun opiskelija ei ole enää oikeutettu koron pääomittamiseen.
Pankit suhtautuvat yleensä joustavasti vastavalmistuneen lainanlyhennyksiin, joten neuvottelemalla asiasta oman pankin kanssa, on varmasti mahdollista päästä osapuolia tyydyttävään ratkaisuun. Jos vastavalmistuneella on kuitenkin vaikeuksia maksaa otettua opinlainaa tai sen korkoja takaisin, kannattaa silloinkin olla yhteydessä pankkiin. Pankki voi tällöin harkita, voisiko lainan takaisinmaksua lykätä tai koko lainaa järjestellä jotenkin uudelleen.

Jos vastavalmistuneella on valmistumisen jälkeen lainan takaisinmaksun alkaessa kovin alhaiset tulot, voi hänellä olla mahdollisuus saada Kelasta korkoavustusta. Tämä avustus tosiaan koskee kylläkin vain opintolainan korkoja, joten itse lainanlyhennyksestä sopimisen tulee kuitenkin tapahtua pankin kanssa. Vain pysyvästi työkyvytön voi saada opintotukilain mukaisen täydellisen maksuvapautuksen.
Opintolainan takaisin maksu on asia, joka kannattaa jokaisen lainaa nostaneen ottaa vakavasti. Jos nimittäin lainanlyhennystä laiminlyö, ja Kela joutuu lopulta maksamaan lainaa pankille, perii Kela puolestaan summan lainanottajalta 7 % suuruisella korolla.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.