Pikkulapsiperheiden tulot perhevapaiden aikana

Lapsen syntyminen perheeseen on jo sinällään suuri muutos ja perhe on uuden edessä. Lapsen syntyessä äiti jää kotiin yleensä pidemmäksi aikaa ja isäkin voi pitää eri mittaisia vapaajaksoja ja omistaa aikaansa perheelle.

Kaikki työnantajat eivät kuitenkaan ole valmiita maksamaan vanhemmille palkkaa siltä ajalta, kun he hoitavat lapsiaan kotona, mikä tarkoittaa vähintäänkin jonkinasteista tulojen pienenemistä. Kela maksaa kyllä korvauksia eri perustein, mutta koko palkkaa ne harvoin korvaavat. Silti niillä on mahdollista tulla toimeen, jos vain muistaa ja tietää näitä Kelan etuuksia hakea.

Kaikki alkaa äitiysvapaasta

Ennen lapsen syntymää vanhemmat saavat hakea Kelalta äitiysavustusta, jonka voi ottaa joko pakkauksellisena vauvan vaatteita ja muita hoitotarvikkeita tai verottomana korvauksena. Tällä pääsee jo alkuun, ja sitten onkin vuorossa hakea korvausta äitiysvapaan ajalta. 105 arkipäivän ajalta maksetaan äitiysrahaa ja se maksetaan nimensä mukaan äidille. Tämä etuus on tulosidonnainen, eli jos äitiysvapaata on edeltänyt riittävän pitkä työssäolojakso, maksetaan etuus tulojen mukaan.

Jos äiti saa äitiyskorvauksen aikana palkkaa työnantajaltaan, maksaa Kela äitiysrahan suuruisen summan työnantajalle. Opiskeleminen ja sen vuoksi opintorahan nostaminen tai työnteko äitiysvapaan aikana tiputtaa etuuden määrän minimiin.

Lapsilisä, jonka suuruus ensimmäisestä lapsesta on 94,88 euroa kuukaudessa, alkaa tulla tilille lapsen syntymää seuraavasta kuukaudesta lähtien.

Äitiysvapaalta vanhempainvapaalle

105 päivän jälkeen äitiysvapaa vaihtuu vanhempainvapaaksi, jota voi käyttää joko isä tai äiti. Molemmat eivät kuitenkaan toki voi olla vapaalla samaan aikaan ja nostaa siitä korvauksia. Vanhempainrahaa maksetaan 158 päivän ajalta. Tätäkin etuutta kuitenkin aiempi työssäolo ja tienaaminen nostaa, joten jossain määrin kannattaakin pitää totena sitä seikkaa, että ennen lasten hankintaa kannattaa olla hetken töissä. Näin ainakin, jos haluaa saada enemmän kuin minimimääräisen korvauksen äitiys- ja vanhempainvapaalta.

Isän omat tuet

Nykypäivänä isiä kannustetaan olemaan enemmän lastensa kanssa. Tätä varten on kehitetty isille oma tukijärjestelmänsä ja vapaansa, joiden avulla olisi mahdollista osallistua lapsen elämään jo aivan alusta alkaen.

Paitsi että isä voi pitää siis joko osan tai kokonaan vanhampainvapaan, voi hän myös pitää erillistä isyysvapaata, jonka pituus on 1 – 18 arkipivää lapsen syntymän jälkeen. Korvaus tältä ajalta maksetaan ansiosidonnaisena, mutta minimi on vähintään se sama mikä äitiys- ja vanhempainrahassakin.

Tukea lapsen kotona hoitamiseen

Kaikkien näiden edellä mainittujen vapaiden ja niihin liittyvien korvauksien jälkeen lasta on mahdollista hoitaa kotona siihen saakka, että hän täyttää kolme vuotta. Lapsen hoidosta tänä aikana voi vastata joko isä tai äiti ja kotihoidontuki ja -lisä maksetaan tälle hoitavalle osapuolelle.

Jos on epävarma omien tulojensa vaikutuksesta näihin tukiin, kannattaa käydä Kelan sivuilla osoitteessa www.kela.fi ja laskea etuuksiensa määrää jollakin laskurilla, jotka on tarkoitettu juuri asiakkaiden arkipäivää helpottamaan.

Lapsiperheiden etuudet haetaan Kelalta

Näitä kaikki lapsiperheille tarkoitettuja etuuksia haetaan Kelalta. Tämä onnistuu helposti joko Kelan Internet-sivuilla osoitteessa www.kela.fi tai käymällä itse henkilökohtaisesti lähimmässä Kelan toimistossa.

Kelan etuuksien hakuajat eivät ole samanlaiset jokaisessa tuessa, joten näihin kannattaa tutustua etukäteen ja pitää huolta siitä, että täyttää ja palauttaa hakemukset ajoissa.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.