Starttiraha tukee uusia yrittäjiä

Starttirahan turvin moni uusi yritys pääsee kohoamaan siivilleen, vaikka uudella yrittäjällä ei olisikaan säästössä huimaa summaa kaikkien kulujen kattamiseksi. Tämä on myönteinen asia, sillä uusia yrityksiä pääsee näin ollen syntymään, ja työllisyydenkin pitäisi parantua.

Alku aina hankalaa?

Uuden yrityksen käynnistämisessä on aina omat hankaluutensa, vaikka liikeidea olisi todella hyvä ja toimiva. Tämä johtuu luonnollisestikin siitä, että vaatii aikalailla työtä ennen kuin uusi yritys saavuttaa asiakkaiden tietoisuuden, ja yritystoiminta pääsee kunnolla vauhtiin.

Työvoima- ja elinkeinotoimistoista haettava starttiraha pyrkii nimenomaan turvaamaan sitä aikaa, kun yritystoiminta ei ole vielä kunnolla vauhdissa. Tukea voi saada kuitenkin enintään 18 kuukauden ajan, jona aikana yritystoiminnan oletetaan päässeen kunnolla alkuun.

Kuka voi saada starttirahaa?

Starttirahaa yritystoiminnan käynnistämiseksi ei voi saada kuka tahansa. Sitä myönnetään nimittäin vain työttömille työnhakijoille tai niille, jotka siirtyvät kokoaikaisiksi yrittäjiksi palkkatyöstä, kotityöstä tai opiskeluista. Tämän lisäksi tarvitaan myös selvityksiä siitä, että yrittäjyys todella on vaihtoehto ja mahdollisuus elannon tienaamiselle. Yleensä tämä tarkoittaa yrityksen huolellista suunnittelua.

Starttirahan hakijalta vaaditaan myös yrittäjyyskokemusta tai yrittäjyyteen kouluttautumista. Lisäksi yritystoiminta ei saa olla käynnissä ennen starttirahan hakemista ja myöntämistä, koska vanhoille yrityksille ei starttirahaa myönnetä.

Mikä on starttirahan suuruus?

Starttirhan suuruus arvioidaan vuosittain. Vuonna 2017 myönnettävän tuen suuruus on 32,40 euroa päivässä. Tämän perusosan lisäksi on mahdollista saada myös tuen lisäosaa, jonka suuruus arvioidaan tapauskohtaisesti. Lisäosa voi kuitenkin olla enintään vain 60 % perusosan määrästä.

Mistä starttirahaa voi hakea?

Starttirahan hakeminen on yksinkertaista. Sitä haetaan työ- ja elinkeinotoimistolta työ- ja elinkeinoministeriön lomakkeella. Lomakkeet käsitellään työ- ja elinkeinotoimistossa, jossa tehdään myös päätökset myönnettävistä tuista.

Lisätietoa

Lisätietoa starttirahan myöntämisen kriteereistä sekä sen hakemista saa työ- ja elinkeinopalveluiden Internet-sivuilta osoitteesta www.te-palvelut.fi/te/fi/.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.