Vakuuttaisinko lemmikkini?

Koska varsinkin rekisteröidyt ja tietyn rotuiset lemmikit ovat rahallisestikin arvokkaita, niiden vakuuttaminen todella kannattaa. Silti myös sekarotuiset lemmikit saattavat sairastua tai joutua tapaturman uhriksi, joten myös sekarotuisen lemmikin vakuuttaminen ainakin eläinlääkärikulujen osalta on järkevää.

Vakuutus eläinlääkärikuluja varten

Eläinlääkärikuluja varten hankittu vakuutus kattaa niin sairauksista kuin tapaturmistakin aiheutuneet eläinlääkärikulut. Kannattaa pitää mielessä, että esimerkiksi lemmikin murtuneen jalan hoitamiseen voi kulua äkkiä muutama tuhat euroa, joten rakkaan lemmikin hoitamiseksi on vakuutus hyvä olla olemassa. Muutenkin varsinkin juuri tapaturmista johtuneet eläinlääkärikulut ovat usein kalliita.

Toinen erittäin tärkeä huomioitava seikka on se, että vakuutusyhtiöt ovat rajanneet tiettyjä sairauksia pois korvattavien listalta. Esimerkiksi tietyillä koiraroduilla on sellaisia perinnöllisä sairauksia, joita eivät vakuutusyhtiöt lähde korvaamaan. Sama pätee monien muidenkin lemmikkieläinten perinnöllisiin sairauksiin.

Vakuutusyhtiöillä on myös erilaiset korvaussysteeminsä niin sairauksien kuin tapaturmienkin osalta, mistä syystä vakuutusyhtiön valintaan kannattaa käyttää kunnolla aikaa. Hyvin tyypillistä lemmikkivakuutuksille on esimerkiksi se, että vakuutuksilla on eläinlääkärikulujen osalta olemassa tietty kattosumma, jonka ylimeneviä summia ei korvata.

Suppea-, perus- tai laaja turvataso

Kuten koti- ja ajoneuvovakuutuksissakin, niin myös lemmikkien vakuutuksissa on useilla vakuutusyhtiöillä valittavana joko suppea-, perus- tai laaja turvataso. Yleensä suppea turvataso kattaa vain lemmikin tapaturmaisen kuoleman tai pakkolopetuksen kohdatessa omistajelle lemmikin todellisen arvon. Perustaso puolestaan kattaa tämän lisäksi myös sairastumisesta aiheutuneen kuoleman. Vain laaja turvataso kattaa näiden lisäksi myös niitä eläinlääkärikuluja, joista alussa olikin jo puhe.

Vakuutusyhtiöiden vakuutustuotteet poikkeavat toisistaan hieman, ja siksi oman lemmikin vakuutustarpeesta kannattaa käydä keskustelua niin perhepiirissä kuin vakuutusyhtiönkin kanssa. Kannattaa ottaa huomioon myös, että monilla vakuutusyhtiöillä lemmikivakuutukset koskevat vain hevosia, kissoja ja koiria silloin, kun on kyse laajasta turvatasosta. Muille lemmikeille saa monissa tapauksissa vain suppean tai perusturvatason.

Muita erikoisia lemmikkivakuutuksia

Lemmikkivakuutustarpeet ovat monesti kovin yksilöllisiä. Jos tuntuu, etteivät suppea-, perus- tai laajakaan turvataso ole joissakin tapauksessa riittäviä, kannattaa olla yhetydessä suoraan vakuutusyhtiöön. Jotkut vakuutusyhtiöt myöntävät esimerkiksi sellaisia vakuutuksia, joilla voi vakuuttaa koko syntymässä olevan ja sitten syntyneen kissa- tai koirapentueen, mikä on kovin kätevää lemmikkien kasvattajille. Joskus erillisen vakuutuksen voi saada myös esimerkiksi matkaa varten.

Kuinka paljon lemmikkivakuutus korvaa?

Eläinlääkärikulujen osalta vakuutusyhtiöt määrittelevät itse kattosummansa ja tämä kannattaa tarkistaa kyseiseltä vakuutusyhtiöltä ennen vakuutuksen ostopäätöstä. On hyvä pitää mielessä, että korvaussummat eivät ole kaikilla vakuutusyhtiöillä samansuuruisia, joten tässä kohtaa vakuutusyhtiöitä voi huoletta kilpailuttaa.

Lemmikin kuolemantapauskorvaus määräytyy yleensä lemmikin arvon mukaan. Tästä syystä monille sekarotuisille eläimille ei ole edes mahdollista saada niin kutsuttua henkivakuutusta, koska niiden rahallinen arvo katsotaan niin pieneksi. Suurtakaan tunnearvoa ei tässä kohtaa valitettavasti aina huomioida. Lemmikin arvo määräytyy paitsi pennun ostosumman niin myös sen hetkisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi hyvin näyttelyissä menestynyt ja jalostusarvoa omaava lemmikki vakuutetaan yleensä isommasta summasta kuin pieni pentu.

Kuinka lemmikkivakuutus kilpailutetaan?

Kuten jo todettua, niin lemmikkivakuutuksen kilpailuttaminen kannattaa, sillä korvaussummat vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Myös lemmikkivakuutusmaksujen suuruus vaihtelee samoin, joten pieni perehtyneisyys asiaan ennen vakuutuksen ottamista on paikallaan.

Hyvä keino on pyytää lemmikkivakuutusten tarjouksia suoraan eri vakuutusyhtiöiltä. Nykyään tämä hoituu nopeasti Internetin kautta ja samalla voi käydä kunkin vakuutusyhtiön sivuilla tutustumassa ennakkoon jo hieman eri vakuutustuotteisiin. Jos tällainen vertailu vaikuttaa kuitenkin liian työläältä, niin vaihtoehtokin on.

On nimittäin mahdollista tehdä vertailua eri vakuutusyhtiöiden välillä käyttämällä jotain Internetissä toimivaa vertailusivustoa. Yksi monipuolinen ja helppokäyttöinen tällainen sivusto on esimerkiksi Vertaa.fi, joka löytyy osoitteesta www.vertaa.fi. Täällä vertailun tekeminen on helppoa ja nopeaa. Sopiva vakuutus löytynee kaikissa tapauksessa.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.