Vakuutus syntymättömälle lapselle

Kaikilla vakuutusyhtiöillä on hieman omanlaisensa vakuutukset vielä syntymättömälle lapselle, mutta sellaisen vakuutuksen saaminen on kuitenkin mahdollista lähes kaikista vakuutusyhtiöistä tietyin ehdoin. Yleensä nämä syntymättömälle lapselle otetut vakuutukset ovat sellaisia, että ne jatkuvat lapsen synnyttyä sairauden hoitokuluvakuutuksina tai muina vastaavina vakuutuksina. Niillä  vakuutusyhtiöillä, joilla ei ole syntymättömälle lapselle tarkoitteua vakuutusta, on kuitenkin tarjolla sellaisia vakuutuksia, jotka ennakkoon maksettuna astuvat voimaan heti, kun lapsi on syntynyt.

Tarkoituksena kattaa vakavia riskejä

Vielä syntymättömälle lapselle otetun vakuutuksen tarkoituksena on kattaa vakavia riskejä. Tällöin, jos lapsella todetaan vakava sairaus tai vamma tai hän syntyy keskosena, saavat vanhemmat vakuutuksen turvin katettua hoidosta aiheutuneita kuluja. Vakuutus kattaa myös isän tulonmenetyksiä, jos tämä edellä mainittujen syiden vuoksi joutuu olemaan paljon sairaalassa ja näin ollen pois töistä.

Voidaan hakea vasta ultraäänikuvauksen jälkeen

Yleensä näiden vauvavakuutusten saamisen ehtona on äidin käyminen ultraäänikuvassa raskauden alkuvaiheessa, noin kymmenennen raskausviikon paikkeilla. Ajat vaihtelevat kuitenkin hieman vakuutusyhtiöittäin, joten ne kannattaa tarkistaa vielä uudelleen ennen vakuutuksen ostopäätöksen tekemistä. Yleensä vakuutusta tulee hakea myös vähintään kolme kuukautta ennen laskettua aikaa.

Vakuutuksen saamista voidaan rajoittaa myös äidin iän mukaan. On varsin tavallista, että äidin on oltava vauvan laskettuna syntymäajankohtana alle 45 -vuotias, jotta vakuutus syntymättömälle lapselle myönnetään.

Vaihtuu automaattisesti hoitokulu- tai muuksi vastaavaksi vakuutukseksi

Lapsen synnyttyä syntymättömälle lapselle otettu vakuutus jatkuu jonakin muuna vakuutuksena. Eri vakuutusyhtiöillä on näille vakuutuksille hieman eri nimikkeitä, mutta yleisimpiä ovat hoitokuluvakuutus, sairauskuluvakuutus ja vauvavakuutus.

Jos syntymättömälle lapselle ei ole raskausaikana otettu vakuutusta, voidaan syntyneelle lapselle ottaa vakuutus yleensä aikaisintaan parin kuukauden kuluttua syntymästä. Poikkeuksena ovat tietenkin ne vakuutukset, jotka on otettu ja maksettu ennen syntymää, ja sovittu alkavaksi syntymähetkellä.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.