Välivuosi opinnoissa avaa mahdollisuuksia

Välivuoden pitäminen ei siis automaattisesti tarkoita tylsää luppoaikaa, joka täytetään millä tahansa aikaa kuluttavalla toiminnalla. Päinvastoin. Monien välivuotta pitäneiden vuosi on ollut tapahtumarikkaampi aikaisempiin vuosiin verrattuna ja hankitusta elämänkokemusksesta on koettu olleen hyötyä myöhemmissä opinnoissa. Kuinka siis välivuotta voisi esimerkiksi lähteä viettämään?

Työskentelemällä

Töissä olemalla voi kerryttää itselleen säästöjä tulevaa opiskeluaikaa varten, jolloin rahaa mahdollisesti on vähemmän käytettävissä. Lisäksi jos työskentelee sillä alalla, jota aikoo lähteä opiskelemaan, voi hankitusta työkokemuksesta saada lisäpisteitä valintakokeita ajatellen. Ja kaikenkaikkiaan, kyllähän kaikki työ kerryttää ainakin elämänkokemusta, joten ei kai työskentely koskaan voi olla ainakaan haitaksi. Onhan nimittäin hyödyllistä nähdä monenlaista työtä, jotta sitten itsekin paremmin tietäisi, mikä ala sopii itselle parhaiten.

Harjoittelemalla

Jos varsinaista työpaikkaa on vaikea saada, kannattaa kysellä mahdollisuuksista päästä työharjoitteluun. Työvoimatoimistot tukevat nuorten työharjoittelua ja monet yritykset ja kunnalliset työnantajat ottavat harjoittelijoita mielellään vastaan. Kuten varsinainen työskentelykin, myös harjoittelu kartuttaa kokemusta sekä itse työnteosta että omasta panostuksesta työnteon tärkeydessä. Myös harjoitteluajalta saa yleensä niitä kallisarvoisia lisäpisteitä opiskelupaikkojen valintakokeissa, sikäli mikäli harjoitteluapaikka ja haettu opiskelupaikka ovat samalta alalta.

Ulkomailla

Ennen pitkäkestoisen opiskelun aloittamista voi olla todella mukavaa kierrellä hieman katsomassa maailmaa. Jos omat varat eivät kuitenkaan riitä, kannattaa ottaa huomioon myös se seikka, että myös ulkomailla voi työskennellä ansaitakseen rahaa. Hyvin suosittu työmuoto ulkomailla onkin lähteä au pairiksi johonkin perheeseen. Käytännössä au pairin työ on monesti lasten- ja kodinhoitoa, mutta pienen palkan lisäksi au pairina työskentelevä saa ilmaisen majoituksen ja ylläpidon sekä mahdollisuuden tutustua uuden maan ihmisiin.

Jos työpaikka ulkomailla jää vain haaveeksi, on vielä kuitenkin mahdollisuukia päästä näkemään maailmaa. Vapaaehtoistyöt ovat nimittäin yksi mahdollinen keino päästä hetkeksi pois Suomesta. Monet näistä vapaaehtoistyökohteista ovat kehitysmaiden erilaisia projekteja, kuten lasten kanssa toimimista, rakentamista ja luonnon suojelua. Monet merenrantapaikat ovat myös suosittuja vapaahetoistyökohteita, sillä esimerkiksi merikilpikonnien suojeluun tarvitaan tällä hetkellä paljon vapaaehtoisia.

Opiskelemalla

Välivuoden käyttäminen opiskeluun ei ole myöskään ollenkaan huonompi idea, sillä opiskelun avulla pystyy kehittämään paitsi opiskelussa tarvittavia taitoja, niin myös lisäämään tietoa sillä alalla, jolle aikoo hakeutua. Monet kansanopsitot, esimerkiksi, järjestävät suoraan tietyille aloille tähtääviä vuoden mittaisia koulutuksia, joiden avulla opiskelijat pystyvät paitsi syvnetämään tietoja opiskeltavalla alalla niin myös suorittamaan jo valmiiksi joitakin opintopisteitäkin, jotka pystytään yleensä suoraan hyväksilukemaan siinä vaiheessa, kun opiskelupaikan ovet sitten aukeavat.

Jos ei halua sitouttaa itseään vuodeksi mihinkään tiettyyn opistoon, on yksi hyvä vaihtoehto opiskeluille suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa. Lähes kaikilla Suomen yliopistoilla on avointa yliopistotoimintaa, mikä tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi näihin opintoihin osallistua ja opiskelurytmi on varsin vapaata. Avointen yliopistojen opintotarjonta on hyvin laajaa ja nämä suoritetut opintokokonaisuudet tosiaan käyvät sellaisinaan myöhemmissä yliopisto-opinnoissa ja muissakin opiskelupaikoissa niistä yleensä pystytään hyväksilukemaan ainakin osa.

Yhdistelemällä näitä kaikkia

Missäänhän ei sanota, että koko välivuosi pitäisi viettää samaan malliin, eli jos lähtee ulkomailla, niin siellä pitäisi olla koko vuosi. Ei todellakaan. Välivuotta pitävän kannattaakin muodostaa välivuodestaan itselleen mieluisa ja opettavainen kokonaisuus. Koska vuosi on pitkä aika, ehtii sen aikana tekemään monenlaista: välivuotta pitävä voi esimerkiksi olla puoli vuotta au pairina ulkomailla ja keskittyä sen jälkeen työharjoitteluun kotimaassa ja opiskelemaan harjoittelun ohessa muutamia kursseja vaikkapa avoimessa yliopistossa.

Välivuoden mahdollisuudet ovat siis suuret. Tarvitaan vain uskallusta ja suunnitelmia toteuttaa unelmiensa välivuosi ennen opintojen aloittamista.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.