Verovähennykset – mitä hyväksytään verovähennyksiin?

Verovähennysten täyden hyödyn saaminen edellyttää myös omaa aktiivisuutta ja viitseliäisyyttä. Vaikka verottaja huolehtiikin osasta verovähennyksiä automaattisesti, ei kenenkään kannata kuitenkaan tuudittautua siihen uskoon, että kaikki hoituisi niin vaivattomasti. Omaa tilannetta kannattaa pohtia ja lisätä veroehdotukseen sitten niitä vähennyksiä, joita haluaa lisäksi vaatia verotuksessa huomioitavaksi.

Verottajan viran puolesta tekemät verovähennykset

Kuten jo todettua, niin verottaja huomioi verotuksessa automaattisesti tietyt vähennykset. Näitä ovat tulonhankkimisvähennys, työmarkkinajärjestöjen ja työttömyyskassojen jäsenmaksut, pakolliset vakuutusmaksut, merityötulovähennys, invalidivähennys, ansiotulovähennys, opintorahavähennys, perusvähennys, eläketulovähennykset, alijäämähyvitys ja työtulovähennys.

Tulonhankkimisvähennys on 750 euron suuruinen ja se myönnetään kaikille, kenellä vain on palkkatuloja. Työmarkkinajärjestöjen ja työttömysskassojen jäsenmaksut huomioidaan myös palkansaajilta ja ne vähennetään kokonaan palkkatuloista. Niin ikään juuri palkansaajia koskettavat pakolliset vakuutusmaksut, jotka maksetaan palkanmaksun yhteydessä. Näihin pakollisiin vakuutusmaksuihin kuuluvat työntekijän eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen päivärahamaksu. Nämä on oikeus vähentää sellaisenaan.

Ansiotulovähennys koskettaa myös palkansaajia. Tämä on kunnallisverotuksessa tehtävä vähennys, joka tarkoittaa puhtaiden ansiotulojen vähentämistä kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksenä.

Myös opintorahavähennys tehdään vain kunnallisverotuksessa. Verotettavasta ansiotulosta vähennetään opintorahan määrä, joka voi kuitenkin olla enintään 2600 euroa.

Eläketuloja vähennetään myös verotuksessa ja nimenomaan kunnallisverotuksessa, jolloin huomioidaan se, ettei eläketulonvähennys voi olla suurempi kuin itse eläketulo. Tämän vähennyksen laskemisessa käytetään nimittäin laskukaavaa, jonka tarkemaan kulun voi tarkistaa esimeriksi verotoimistosta.

Merityötulovähennys ja invalidivähennys ovat vähennyksiä, jotka koskettavat harvempia kansalaisia kuin nuo edellä mainitut vähennykset. Merityötulovähennys on 20 % valtion verotuksessa ja 20 % kunnallisverotuksessamutta kuitenkin enintään 7 000€ vuodessa. Invalidivähennys puolestaan koskettaa niitä niitä loukkaantuneita tai vakavasti sairaita, joilla vamman pysyvä haitta-aste on 30 – 100 %.

 

Invalidivähennys valtionverotuksessa

Valtionverotuksessa vähennys tehdään valtiolle maksettavasta ansiotulon tuloverosta. Jos tuloveron määrä ei riitä vähennykseen, vähennys tai siitä vähentämättä jäänyt määrä siirretään automaattisesti vähennettäväksi puolison tuloverosta.

Vähennyksen määrä on valtionverotuksessa invaliditeettiprosentin suuruinen osa 115 eurosta. Enimmillään vähennyksen määrä voi siis olla 115 euroa.

Alijäämähyvitys koskee pääomatuloja tai esimerkiksi lainoja, jolloin se kohdistuu enimmäkseen asuntolainoihin.

Lopuksi vielä veroista vähennetään valtiolle suoritettavasta tuloveroista niin kutsuttu työtulovähennys. Tähän vähennykseen vaikuttavat useat asiat.

Itse huomioitavksi vaadittavat verovähennykset

Jotkut vähenykset ovat sellaisia, että niiden huomioimiseksi asiaa täytyy itse osata vaatia. Tällaisia vähennyksiä ovat kotitalousvähennys, tulonhankkimismenot, asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, työasuntovähennys, ryhmäeläkevakuutuksen maksut, veronmaksukyvyn alentumisvähennys, lahjoitusvähennys, valtionvrotuksen elatusvelvollisuusvähennys ja opintolainavähennys.

Kotitalousvähennys on enintään 50% ja sen voi tehdä esimerkiksi teettämästään remontista tai palkkaamansa lapsenvahdin palkkamenoista. Tulonhankkimismenot puolestaan tarkoittavat sitä, että vähennyksen voi tehdä jos tulojen eteen kertyneistä menoista koostuu enemmän verottaja vähentää automaattisesti tulonhankkimisvähnnyksenä. Näihin vähennyksiin kuuluu esimerkiksi työhuonevähennys.

Työpaikan ja asunnon väliset matkakulut voidaan myös vähentää omavastuun jälkeen. Jos henkilö joutuu sitten työnsä vuoksi pitämään toista asuntoa, vähennetään verotusta jokaista sellaista kuukautta kohti, jolloin hän ei ole asunut yhdessä puolisinsa tai lastensa kanssa, vaan on asunut siinä työasunnossaan.

Oman osuunsa vähennyksistä saavat myös elatusvelvollisuuteen, eläkkeisiin ja opiskeluun liittyvät asiat. Ryhmäeläkevakuutuksen maksuja voi vähentää vuosittain ja opintolainavähennystä voi myös tehdä. Elatusvelvollinen puolestaan voi vähentää kahdeksasosan verovuonna maksamistaan elatusmaksuista.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys myönnetään silloin, kun veronmaksukyky on huomattavasti ja todistettavasti alentunut esimerkiksi vakavan sairauden vuoksi.

Lisätietoja verovähennyksistä

Lisätietoja verovähennyksista kannattaa kysellä suoraan verotoimistosta tai sen Internet-sivuilta osoitteesta www.verot.fi tai esimerkiksi veronmaksajien keskusliiton Internet-sivuilta osoitteesta www.veronmaksajat.fi.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.