Yrittäjän vakuutukset

Mitä vakuutuksia yrittäjä tarvitsee?

Ajoneuvovakuutus

Jos yrityksellä on käytössään ajoneuvo, tarvitsee se liikennevakuutuksen, joka on pakollinen kaikille Suomessa autoileville. Liikennevakuutus kattaa ulkopuoliselle aiheutuneita esine- ja henkilövahinkoja, mutta ei itse yrityksen ajoneuvolle sattuneita vahinkoja. Sitä varten yrittäjä voi ottaa vapaaehtoisia ajoneuvovakuutuksia, kuten kolari-, varkaus-, palo-, ilkivalta-, hirvivahinko- ja lasivakuutuksen. Näillä korvataan siis myös yrityksen ajoneuvoille sattuneita vahinkoja.

Yritystoiminnan keskeytyminen

Erilaisilla keskeytysvakuutuksilla katetaan jostain syystä yritystoiminnan keskeytymisestä aiheutuneita tulonmenetyksiä. Yritystoimina voi keskeytyä esimerkiksi oman omaisuuden tai yrityspaikan vahingoittumisen vuoksi.

Kiinteistövakuutus

Jos yritys omistaa kiinteistön, voidaan kiinteistö vakuuttaa omaisuus- ja toiminnan vakuutuksilla. Omaisuusvakuutus korvaa kiinteistölle aiheutuneita esinevahinkoja esimerkiksi tulipalon tai vesijohtovuoden vuoksi. Toiminnan vakuutukset ovat puolestaan kiinteistönomistajan vastuuvakuutuksia.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutukset

Oikeusturvavakuutus korvaa yrittäjälle esimerkiksi lakimiespalveluista aiheutuneita kuluja, kun taas vastuuvakuutus puolestaan korvaa vahinkoja, joista yrittäjä on itse vastuussa. Tällainen vastuu voi olla esimerkiksi yrityksen valmistamasta tuotteesta.

Yrittäjän oma vakuutus

Yrittäjä itse on tärkeä linkki yrityksen kannattavassa toiminnassa. Siksi yrittäjän kannattaa vakuuttaa itsensä ainakin tapaturmien varalta. Lisäksi on mahdollista ottaa henkivakuutus tai vakuutus vakavan sairauden tai työkyvyttömyyden varalle. Tässäkin asiassa kannattaa muistaa, että tulevaisuus on arvaamaton, ja vakuutuksia harvoin myönnetään jälkikäteen.

Lisätietoja

Moniin erilaisiin vakuutuksia tarjoaviin yrityksiin kannattaa tutustua ennakolta ja vakuutusten hintoja kannattaa kilpailuttaa. Oivallinen apuväline vakuutusyhtiön valintaan on Internetissä toimiva vakuutusyhtiöitä vertaileva sivusto, jonka löytää osoitteesta: www.VakuutusFakta.fi.

Kuulemme mielellämme kokemuksia sinulta

      Jätä kommentti

      This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.